Οι συνεργάτες του Πολυχώρου Λώλου είναι επιλεγμένοι με τα πιο υψηλά standards.

Catering άριστης ποιότητας με προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο, με ύψιστη κατάρτιση στον τομέα της εξυπηρέτησης κοινού και τροφοδοσίας.